Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2011

Καταργούνται 8 καταχρηστικοί όροι των Τραπεζών

Απαγορεύεται στο εξής για τις τράπεζες η χρήση οκτώ όρων που χρησιμοποιούσαν στις συναλλαγές τους με τους καταναλωτές, σύμφωνα με απόφαση του υφυπουργού Εργασίας Βασίλη Κεγκέρογλου.

Οι συγκεκριμένοι όροι αφορούν όλους τους καταναλωτές που έχουν συναλλαγές με τις τράπεζες, ενώ η υπουργική απόφαση έρχεται να ακολουθήσει την απόφαση της Δικαιοσύνης, που αποφάνθηκε ότι οι όροι αυτοί είναι καταχρηστικοί...

Οι όροι που καταργούνται

Το υπουργείο αποφάσισε ότι καταργούνται οι εξής όροι:

1. Ο όρος που προβλέπει ότι σε περίπτωση ανάληψης μετρητών από κατάστημα ή ΑΤΜ του ίδιου πιστωτικού ιδρύματος, καταβάλλονται από τον καταναλωτή προμήθεια ή λειτουργικά έξοδα στο πιστωτικό ίδρυμα.

2. Ο όρος που προβλέπει ότι στην περίπτωση στεγαστικού δανείου που χρησιμοποιείται για κατασκευή ή ανέγερση κατοικίας, το δάνειο κατατίθεται σε δεσμευμένο λογαριασμό του οφειλέτη και ενώ η αποδέσμευση γίνεται σταδιακά, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών, ο δανειολήπτης επιβαρύνεται με τους τόκους του δανείου, από την ημέρα που κατατίθεται το ποσόν στον δεσμευμένο λογαριασμό. Ο όρος αυτός απαγορεύεται, ανεξάρτητα αν το ποσόν που κατατίθεται στον λογαριασμό του δανειολήπτη εκτοκίζεται με τόκο κατάθεσης.

3. Ο όρος που προβλέπει ότι επιβάλλονται προμήθεια ή έξοδα για την κατάθεση σε λογαριασμό τρίτου, που είναι πελάτης του πιστωτικού ιδρύματος.

4. Ο όρος με τον οποίο επιβάλλονται προμήθεια ή έξοδα σε κάθε κίνηση λογαριασμού ταμιευτηρίου ή τρεχούμενου αναφορικά με την ανάληψη ή κατάθεση μετρητών ή επιταγής στα ταμεία των τραπεζών, όταν οι κινήσεις υπερβαίνουν το καθορισμένο από την τράπεζα όριο.

5. Ο όρος που προβλέπει την επιβολή εξόδων αδράνειας σε καταθετικούς λογαριασμούς, που παραμένουν ακίνητοι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που καθορίζει η τράπεζα.

6. Ο όρος που προβλέπει ότι οι λογαριασμοί με μέσο μηνιαίο υπόλοιπο μικρότερο από εκείνο που ορίζει η τράπεζα βαρύνονται με έξοδα τήρησης και παρακολούθησης των κινήσεων.

7. Ο όρος που υποχρεώνει τον καταθέτη να ειδοποιήσει αμέσως την τράπεζα, σε περίπτωση απώλειας του βιβλιαρίου καταθέσεων, και ορίζει ότι η τράπεζα δεν ευθύνεται σε περίπτωση που πραγματοποιήσει πληρωμή σε άλλο πρόσωπο, πριν λάβει την προαναφερόμενη ειδοποίηση.

8. Ο όρος που περιορίζει την ευθύνη των τραπεζών μόνο για δόλο ή για βαριά αμέλεια υπαλλήλου της, σε περίπτωση μη γνήσιας υπογραφής σε δελτία ή εντολές πληρωμής, αποκλείοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την ευθύνη της για ελαφρά αμέλεια.

Η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση δεσμεύει το σύνολο των τραπεζών, ανεξαρτήτως του εάν είχαν εμπλοκή στις δικαστικές υποθέσεις, ενώ αφορά το σύνολο των καταναλωτών, που επωφελούνται από τις διατάξεις χωρίς να χρειάζεται πρόσθετη διαδικασία ή κόστος.

Τα πιστωτικά ιδρύματα καθώς και οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών οφείλουν να απαλείψουν τους καταχρηστικούς όρους και να σταματήσουν να τους χρησιμοποιούν.


http://apolitistosteki.blogspot.com/