Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011

Μείωση εναλλακτικής θητείας

Μειώνεται η διάρκεια της εναλλακτικής θητείας και τροποποιούνται τα πρόστιμα για αντιρρησίες συνείδησης, ανυπότακτους και λιποτάκτες. Δείτε τι θα ισχύει


Με αποφάσεις που υπέγραψε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Βενιζέλος καθορίζονται ζητήματα εφαρμογής της στρατολογικής νομοθεσίας.

Οι αλλαγές αφορούν ανυπότακτους, λιποτάκτες, αντιρρησίες συνείδησης, ομογενείς, στρατεύσιμους άνω των 35 ετών, νοσηλευόμενους σε νοσηλευτικά ιδρύματα και εγγεγραμμένους για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

Συγκεκριμένα:

*Καθορίζεται η διάρκεια της εναλλακτικής θητείας σε 15 μήνες (από 17 που ισχύει σήμερα για τον Στρατό Ξηράς και 23 για την Πολεμική Αεροπορία και το Πολεμικό Ναυτικό) για τους πλήρους θητείας, σε 12 μήνες (από 15) για τους μειωμένης θητείας και σε 9 μήνες (από 11) για τους 6μηνης μειωμένης θητείας. Για τους 3μηνης μειωμένης θητείας, η εναλλακτική υπηρεσία παραμένει στους 5 μήνες, όπως και πριν.

*Καθορίζεται στους 3 μήνες το ακριβές χρονικό διάστημα υπηρεσίας που πρέπει να εκπληρώσουν οι αντιρρησίες συνείδησης οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους πριν εξαγοράσουν το υπόλοιπο της εναλλακτικής υπηρεσίας. Επίσης, καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξαγορά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 3883/2010.

*Καθορίζεται σε 6.000 ευρώ το ποσό του χρηματικού προστίμου που επιβάλλεται στους ανυπότακτους (1.000 ευρώ για τους έφεδρους) και σε ό,τι αφορά τους λιποτάκτες το πρόστιμο καθορίζεται σε 1.000 ευρώ για κάθε μήνα λιποταξίας και μέχρι του ποσού των 6.000 ευρώ.

*Καθορίζεται σε 810 ευρώ ανά μήνα το ποσό εξαγοράς του υπολοίπου της εναλλακτικής υπηρεσίας των αντιρρησιών συνείδησης που έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος ηλικίας.