Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2011

Ανοίγουν όλα τα κλειστά επαγγέλματα

Τα πάνω κάτω στην αγορά φέρνει το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων. Με μια γενική διάταξη νόμου που εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο την Τετάρτη, αλλάζουν οι κανόνες για εκατοντάδες επαγγέλματα, που πλέον ανοίγουν στον ελεύθερο ανταγωνισμό.

Στο γενικό μέρος του νομοσχεδίου καταργούνται ως "αδικαιολόγητοι" δεκάδες περιορισμοί που ίσχυαν στην πρόσβαση και άσκηση των επαγγελμάτων.


Ειδικότερα καταργούνται:

• Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των προσώπων που μπορούν να εξασκούν ένα επάγγελμα (πληθυσμιακά κριτήρια, "κλειστός" αριθμός αδειών κλπ)

• Η εξάρτηση της διοικητικής άδειας, από την ύπαρξη «πραγματικής ανάγκης» κατά τη ουσιαστική εκτίμηση της διοικητικής αρχής

• Οι γεωγραφικοί περιορισμοί στην άσκηση του επαγγέλματος

• Οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των ομοίων επαγγελματικών εγκαταστάσεων

• Οι προβλέψεις, είτε αποκλειστικής δυνατότητας διάθεσης, είτε απαγόρευσης διάθεσης είδους αγαθών, από ορισμένες κατηγορίες επαγγελματικών εγκαταστάσεων

• Η επιβολή ή η απαγόρευση ασκήσεως επαγγέλματος με ορισμένη εταιρική μορφή

• Οι περιορισμοί που σχετίζονται με τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο

• Η επιβολή υποχρεωτικών κατωτάτων ή ανωτάτων τιμών ή αμοιβών

• Η απαίτηση χορήγησης προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγέλματος.Επιπλέον προβλέπονται ειδικοί όροι και διατάξεις για την άρση των περιορισμών στα επαγγέλματα σε έξι συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών:

• Συμβολαιογράφοι

• Δικηγόροι

• Αρχιτέκτονες

• Μηχανικοί / Αρχιτέκτονες

• Ορκωτοί ελεγκτές.


Επίσης το επάγγελμα του φαρμακοποιού απελευθερώνεται με ειδικό νομοσχέδιο από το υπουργείο Υγείας.