Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

Πώς κόβονται οι μισθοί στις ΔΕΚΟ

Με ανώτατο όριο το 25% μειώνονται οι μισθοί στις ΔΕΚΟ όπως ανακοίνωσε η ειδική γραμματεία του υπουργείου Οικονομικών. Οι όροι που μπαίνουν είναι πλαφόν μικτών αποδοχών 4.000 - με εξαίρεση τους προέδρους, διοικητές και διευθύνοντες συμβούλους-, μείωση 10% για μισθούς πάνω από 10% με κατώτατο όριο τα 1.800 ευρώ.


Το ταβάνι στις μικτές αποδοχές είναι 4.000 ευρώ ενώ οι πρόεδροι, οι διοικητές και οι διευθύνοντες σύμβουλοι θα έχουν πλαφόν 5.856,08 ευρώ. Επίσης η μείωση θα πρέπει να περιορίζεται στο 25% των συνολικών μικτών αμοιβών.

Όταν οι αποδοχές υπερβαίνουν σε δωδεκάμηνη βάση τα 1.800 ευρώ θα μειώνονται κατά 10% με κατώτατο όριο τα 1.800 ευρώ. Από τη μείωση αυτή, το υπουργείο τονίζει πως εξαιρούνται το οικογενειακό επίδομα και το επίδομα ανθυγιεινής ή επικίνδυνης εργασίας καθώς και τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα. Παρόλα αυτά, όταν συνυπολογιστούν στο μισθό και αυτός ξεπερνάει τα 1.800 ευρώ, τότε θα περιοριστούν κατά το επιπλέον ποσό.

Παραδείγματα για τους νέους μισθούς

Όσοι το 2010 έπαιρναν μικτά από 4.001 έως 5.333 ευρώ θα εισπράττουν το 2011 4.000 ευρώ

Όσοι το 2010 έπαιρναν σε δωδεκάμηνη βάση από 1.801 - 2.000 ευρώ θα παίρνουν το 2011, 1.800

Μισθωτός των 2.200 ευρώ το 2010 θα έχει το 2011 αμοιβή 1980 ευρώ (2.200 Χ 10%)

Οι μέγιστες δυνατές μειώσεις (παραδείγματα υπουργείου)

Παράδειγμα Α

α) Μεικτές αμοιβές 2010: 5.856 ευρώ

Με νέο πλαφόν θα έπρεπε να είναι 4.000 ευρώ (-31,7%) άρα θα προσαρμοστεί με βάση το 25% και θα γίνει 4.392 ευρώ (-25% του 5.856)

Παράδειγμα Β

Μεικτές αμοιβές 2010: 3.200 ευρώ

Μέγιστη δυνατή μείωση στα 2.400 ευρώ (-25% επί του 3.200)

Aκόμη οι επιχειρήσεις του Δημοσίου θα πρέπει να υποβάλλουν τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), ελεγμένες από ορκωτό λογιστή μέσα σε ένα μήνα από την λήξη του τριμήνου.

Σύμφωνα με το υπουργείο, θα πρέπει να πάρουν προσφορές από ελεγκτικές εταιρείες και να κάνουν γενική συνέλευση για να επιλέξουν .