Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

Η Fitch υποβάθμισε 5 ελληνικές τράπεζες

Στην υποβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας 5 ελληνικών τραπεζών σε «BB+» από «BBB-» και της βραχυπρόθεσμης σε «B» από «F3» προχώρησε η Fitch Ratings, σε συνέχεια της υποβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας του ελληνικού δημοσίου. Πρόκειται για τις Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, EFG Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς και η ATEbank.

Το outlook της βραχυπρόθεσμης αξιολόγησης των τραπεζών αυτών είναι αρνητικό, ενώ αίρεται το καθεστώς επιτήρησής τους. Επιπλέον, ο οίκος αξιολόγησης υποβάθμισε το Support Rating και των πέντε τραπεζών σε «3» από «2», ενώ αναθεώρησε το Support Rating Floor σε «BB+» από «BBB-».