Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές σε σχολεία από τον ΟΤΕ

Ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τεχνολογικό εξοπλισμό διένειμε σε σχολεία και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ο ΟΤΕ για πέμπτη συνεχή χρονιά.

Το εν λόγω πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΤΕ, με τίτλο «Σχέση Ευθύνης», στοχεύει στο να φέρει σε επαφή κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν ανάγκες με την Κοινωνία της Πληροφορίας, με γνώμονα τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος και την εξοικείωση των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων με την τεχνολογία. 

«Από το 2006,που ξεκίνησε το πρόγραμμα αυτό, μέχρι και σήμερα, ο ΟΤΕ έχει διαθέσει ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλο τεχνολογικό εξοπλισμό σε περισσότερους από 170 φορείς, ανταποκρινόμενος στη συντριπτική πλειοψηφία των αιτημάτων που δέχεται. Μόνο το 2010, διατέθηκαν 55 υπολογιστές και άλλος εξοπλισμός σε διάφορους φορείς που επιτελούν κοινωνικό έργο, όπως το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας «Φιλική Φωλιά», το Παπάφειο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης «Ο ΜΕΛΙΤΕΥΣ», η δ’ Μονάδα Υποκατάστασης του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), καθώς και σε σχολεία, όπως το 4ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αθηνών στα Πατήσια. Το πρόγραμμα δε θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς την ουσιαστική συμβολή των εργαστηρίων του ΟΤΕ, όπου οι Η/Υ συντηρούνται και επισκευάζονται», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.
Μάλιστα, από το 2009 συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και οι τηλεπικοινωνιακές περιφέρειες του ΟΤΕ σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο, οι οποίες διαθέτουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε φορείς από όλη τη χώρα.