Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011

Paypal

http://okitkort.blogspot.com/2011/01/pay-pal.html


το Paypal ανήκει στο....
Ebay

PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A.
5. Etage
22-24 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

Vertretungsberechtigter: Renier Lemmens
Handelsregisternummer: R.C.S. Luxembourg B 118 349

PayPal wird EU-weit von der PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. (PayPal Luxemburg) als Bank geführt und von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Αναγνώστης