Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

zeitgeist 3

Δεδομένης της πολύ μεγάλης προσέλευσης που υπήρχε θα πραγματοποιηθούν νέες προβολές της ταινίας.
Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε

http://zmf.tzm.gr/

Αναγνώστης